Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Kościół św. Marii Magdaleny w Dzierążni

Pierwszą świątynię w tym miejscu wzniósł biskup Iwon Odrowąż, ok. 1220 r., natomiast kolejną kanonik krakowski Paweł z Zatora, ok. 1440. Z kościoła gotyckiego zachowała się wieża, reszta budowli jest przeważnie XVII- wieczna.

 • Dzierążnia, 1 130
 • +48 41 352 70 05
Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie

Kościół pw. św. Piotra i Pawła, wzniesiony w 1400 r. przez miejscowego dziedzica, Piotra Sancygniowskiego.

 • Sancygniów, 1 55
 • +48 41 352 80 08
Kościół Św. Tekli w Krzyżanowicach Dolnych

Klasycystyczny kościół pw. św. Tekli, wzniesiony w latach 1786-1789. Świątynia powstała na miejscu starszego kościoła norbertańskiego. Ufundował ją Hugo Kołłątaj, który był miejscowym proboszczem.

 • Krzyżanowice Dolne, 1 6
 • +48 41 357 16 22
Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, z XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice pw. Świętej Anny z 1637 i pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1869.

 • Działoszyce, ul. Pińczowska 8
 • +48 41 352 60 25
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrobrzu

Ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w1550roku. W kościele do chwili obecnej zachował się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub jego warsztat.

 • Chroberz, 1 186
 • + 48 41 356 40 06
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza informacja źródłowa o parafii i o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z połowy XV w. W latach 1561-1664 kościół pełnił funkcję zboru ariańskiego.

 • Góry Pińczowskie, 1 108
 • +48 41 356 60 05
Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu.

 • Pińczów, Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Złota
Młodzawy Małe

Ukryte pod zboczem niewielkiego wzgórza Młodzawy to bardzo ważna miejscowość pod względem historycznym, jako że właśnie tu znajduje się nekropolia kilku pokoleń rodu Wielopolskich. Dziś Młodzawy są znane z Ogrodu na Rozstajach, do którego ciągną rzesze zainteresowanych ciekawą roślinnością turystów.

 • Młodzawy Małe
 • +48 519 14 55 33
Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie powstało w 1963 r. Początkowo otrzymało jedno pomieszczenie w popaulińskim, barokowym klasztorze. Początki wznoszenia obiektu sięgają lat 1431-1449, a zachowaną do chwili obecnej formę jednolitej czterobocznej bryły z wirydarzem po środku, otrzymał zapewne podczas przebudowy w latach 1630-1642.

 • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2A
 • +48 41 357 24 72
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej.

 • Pińczów, Busko -Zdrój, Chmielnik, Imielno, Kije, Michałów, Wiślica, Złota, Opatowiec, Nowy Korczyn