Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Ogród na Rozstajach

"Ogród na rozstajach" to trójpoziomowy prywatny ogród udostępniony do zwiedzania.Na powierzchni 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie

 • Młodzawy Małe
 • +48 41 357 92 65
Pałac Deskurów w Sancygniowie

Neorenesansowy pałac Deskurów z 1882 roku z pozostałościami obwarowań XVI-XVII-wiecznych oraz lamus z XVI.

 • Sancygniów, 1
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.

 • Chroberz, 0 Chroberz 268
 • +48 41 356 40 03 w.33
Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Leży nad brzegiem Nidy płynącej pośród rozległych łąk do Wisły, a mijającej po drodze sławną Wiślicę i królewski Nowy Korczyn. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury.

 • Pińczów, 1
 • +48 41 357 24 72
Popauliński zespół klasztorny w Pińczowie

Popauliński zespół klasztorny – kościół i klasztor z XV w. Paulinów sprowadził do Pińczowa biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w połowie XV wieku. Świątynia ta jest trójnawowa o układzie bazylikowym, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika.

 • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2
 • +48 41 357 24 72
Renesansowa synagoga w Pińczowie

Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. W latach 1939-1944 uszkodzone zostały mury, zadaszenie, zrabowano przedmioty kultowe, odpadł od ściany Aron Hakodesz (ołtarz na rodały). Na jej sklepieniu zachowały się fragmenty stiukowej dekoracji i ... malowideł.

 • Pińczów, ul. Klasztorna
 • +48 41 357 24 72
Rezerwat "Grabowiec"

Rezerwat przyrody Grabowiec – florystyczny rezerwat przyrody na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Gacki k. Pińczowa
 • +48 41 357 17 11
Rezerwat "Krzyżanowice"

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Krzyżanowice
 • +48 41 357 17 11
Rezerwat "Owczary"

Rezerwat słonoroślowy na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Owczary
Rezerwat "Polana Polichno"

Rezerwat stepowy na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Młodzawy Duże