Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, z XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice pw. Świętej Anny z 1637 i pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1869.

 • Działoszyce, ul. Pińczowska 8
 • +48 41 352 60 25
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrobrzu

Ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w1550roku. W kościele do chwili obecnej zachował się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub jego warsztat.

 • Chroberz, 1 186
 • + 48 41 356 40 06
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza informacja źródłowa o parafii i o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z połowy XV w. W latach 1561-1664 kościół pełnił funkcję zboru ariańskiego.

 • Góry Pińczowskie, 1 108
 • +48 41 356 60 05
Popauliński zespół klasztorny w Pińczowie

Popauliński zespół klasztorny – kościół i klasztor z XV w. Paulinów sprowadził do Pińczowa biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w połowie XV wieku. Świątynia ta jest trójnawowa o układzie bazylikowym, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika.

 • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2
 • +48 41 357 24 72
Renesansowa synagoga w Pińczowie

Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. W latach 1939-1944 uszkodzone zostały mury, zadaszenie, zrabowano przedmioty kultowe, odpadł od ściany Aron Hakodesz (ołtarz na rodały). Na jej sklepieniu zachowały się fragmenty stiukowej dekoracji i ... malowideł.

 • Pińczów, ul. Klasztorna
 • +48 41 357 24 72
Synagoga w Działoszycach

Ruiny Synagogi z 1852 roku znajdują się w samym centrum miasta, przy ulicy Ignacego Krasickiego.

 • Działoszyce, ul. Krasickiego
Zbór ariański w Węchadłowie

Zbudowany w 1559 roku dwór, uznawany za zbór ariański. Zbudowany przez rodzinę Górskich.

 • Węchadłów, 1