Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie

Kościół pw. św. Piotra i Pawła, wzniesiony w 1400 r. przez miejscowego dziedzica, Piotra Sancygniowskiego.

 • Sancygniów, 1 55
 • +48 41 352 80 08
Kościół Św. Tekli w Krzyżanowicach Dolnych

Klasycystyczny kościół pw. św. Tekli, wzniesiony w latach 1786-1789. Świątynia powstała na miejscu starszego kościoła norbertańskiego. Ufundował ją Hugo Kołłątaj, który był miejscowym proboszczem.

 • Krzyżanowice Dolne, 1 6
 • +48 41 357 16 22
Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, z XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice pw. Świętej Anny z 1637 i pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1869.

 • Działoszyce, ul. Pińczowska 8
 • +48 41 352 60 25
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrobrzu

Ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w1550roku. W kościele do chwili obecnej zachował się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub jego warsztat.

 • Chroberz, 1 186
 • + 48 41 356 40 06
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza informacja źródłowa o parafii i o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z połowy XV w. W latach 1561-1664 kościół pełnił funkcję zboru ariańskiego.

 • Góry Pińczowskie, 1 108
 • +48 41 356 60 05
Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie powstało w 1963 r. Początkowo otrzymało jedno pomieszczenie w popaulińskim, barokowym klasztorze. Początki wznoszenia obiektu sięgają lat 1431-1449, a zachowaną do chwili obecnej formę jednolitej czterobocznej bryły z wirydarzem po środku, otrzymał zapewne podczas przebudowy w latach 1630-1642.

 • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2A
 • +48 41 357 24 72
Ogród na Rozstajach

"Ogród na rozstajach" to trójpoziomowy prywatny ogród udostępniony do zwiedzania.Na powierzchni 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie

 • Młodzawy Małe
 • +48 41 357 92 65
Pałac Deskurów w Sancygniowie

Neorenesansowy pałac Deskurów z 1882 roku z pozostałościami obwarowań XVI-XVII-wiecznych oraz lamus z XVI.

 • Sancygniów, 1
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.

 • Chroberz, 0 Chroberz 268
 • +48 41 356 40 03 w.33
Popauliński zespół klasztorny w Pińczowie

Popauliński zespół klasztorny – kościół i klasztor z XV w. Paulinów sprowadził do Pińczowa biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w połowie XV wieku. Świątynia ta jest trójnawowa o układzie bazylikowym, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika.

 • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2
 • +48 41 357 24 72