Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
z

Rodzinny rajd rowerowy po Ponidziu już w niedzielę

2017.06.18
Rozmiar tekstu:A-A+

Miłośników dwóch kółek czeka nie lada gratka. Już w najbliższa niedzielę rusza kolejny rodzinny rajd rowerowy "Ścieżkami Jana Moskwy po powiecie pińczowskim". Rowerzyści po raz czwarty wyruszą na wycieczkę po przepięknych terenach Ponidzia.

Rajd rozpocznie się o godz. 14 przed budynkiem pińczowskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul.Republiki Pińczowskiej 42. Zapisy ruszają godzinę przed startem, czyli o 13, jednak ze względów logistycznych organizator prosi, aby zgłosić chęć udziału w rajdzie dzwoniąc na numer: 730 610 255 lub osobiście.

Cykliczny rajd upamiętnia zmarłego starostę pińczowskiego Jana Moskwę, który był  wielbicielem tras rowerowych po Ponidziu.

Uczestnikami wycieczki może być każdy, kto jeździ na rowerze i lubi aktywne formy wypoczynku. Dodatkową zachętą będą bardzo atrakcyjne nagrody. Starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski oraz rodzina Jana Moskwy ufundowali dwa rowery, które będą rozlosowane wśród uczestników rajdu.


 Trasa IV rajdu


1. (dystans 27,5 km) rozpoczynającego się o godz. 14.00, prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. 3 Maja (0168T) w kierunku miejscowości Skowronno Dolne, a następnie drogą powiatową do Imielna – ul. Cmentarną do Mierzwina – Bełk (posiłek regeneracyjny) – Szczery Bór do drogi Imielno –Pińczów – Kopernia – przez Łąki – Kon-Tiki – OSiR – teren hali widowiskowo-sportowej.

Start o godzinie 14.00

Dzieci do lat 14-tu muszą być pod opieką dorosłych a młodzież niepełnoletnia może uczestniczyć w Rajdzie za zgodą rodziców bądź opiekunów.REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „Ścieżkami Jana Moskwy po powiecie pińczowskim”


Postanowienia ogólne.
I.
Cel rajdu:

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi społecznych poprzez rekreację,
3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku,
4. Propagowanie zasad ruchu drogowego oraz właściwego zachowania na drodze wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
II.
Organizator rajdu:
Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Żwirki i Wigury 40, adres do korespondencji: ul. Republiki Pińczowskiej 42; tel. 730 610 255
III.
Termin rajdu:

Wyznaczany jest przez organizatora. W zależności okoliczności może być zmieniony lub odwołany.
IV.
Organizacja rajdu:
Zbiórka w miejscu i godzinie wyznaczonej przez Organizatora. Zapoznanie się z planem rajdu, wyznaczenie osób pilotujących i kończących rajd. Przejazd wyznaczoną trasą. Oficjalne zakończenie Rajdu.

V.
Warunki uczestnictwa:

1.Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.pinczow.pl lub w siedzibie organizatora pod w/w adresem.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zapisu na rajd w biurze organizatora na godz. przed wyjazdem.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

VI.
Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego i elementu odblaskowego
5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
11.Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu
z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

VII.
Na trasie zabrania się:

1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. niszczenia przyrody,
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna dotyczy osób nieletnich,
5. głośnego zachowywania się,
6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VIII.
Odpowiedzialność organizatora

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
5. Organizator zapewnia atrakcje przewidziane w planie rajdu.
6. Organizator zobowiązuje się do:
•wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
•prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
•posiadania podstawowych środków opatrunkowych

IX.
Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Informacje pochodzą ze strony FB pińczowskiej hali widowiskowo - sportowej.