Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
z

Kaplica św. Anny doczeka się remontu

2019.03.01
Rozmiar tekstu:A-A+

200 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma parafia p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie na prace remontowo – konserwatorskie elewacji zewnętrznej kaplicy św. Anny. Wsparcie pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które właśnie rozstrzygnęło konkurs p.n. „Ochrona Zabytków na 2019 rok”

Wizytówka naszego miasta, jaką niewątpliwie jest kaplica św. Anny już od dłuższego czasu czeka na ratunek. Ponad 400 letnia kaplica posiada wiele ubytków i pęknięć. W nie najlepszym stanie są również fundamenty kaplicy, brakuje również fragmentów blachy pokrywającej świątynie. 200 tysięcy złotych to kropla w morzu potrzeb, ponieważ kompleksowy remont kaplicy może wynieść nawet 2 miliony złotych, dlatego też w pomoc ratowania kaplicy włączyło się również starostwo powiatowe, które decyzją radnych w styczniu ubiegłego roku, zabezpieczyło w budżecie 200 tysięcy złotych na renowację najsławniejszego pińczowskiego zabytku. Kwota ta była wymaganym wkładem własnym przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Swoją „cegiełkę” w misję ratunkową dołoży zapewne pińczowski ratusz, który zapowiada włączenie się w remont kościółka. Do renowacji wykorzystany zostanie projekt konserwatora dzieł sztuki Pawła Sobczyńskiego, który w ramach swojej pracy magisterskiej opracował projekt remontu pińczowskiej kaplicy.Kaplica świętej Anny, to późnorenesansowa, pierwsza wolno stojąca kaplica w Polsce. Góruje nad Pińczowem, skąd rozciąga się panorama miasta i Doliny Nidy. Kaplica została wzniesiona na Wzgórzu Klasztornym w 1600 roku, z okazji jubileuszu zbawicielskiej śmierci Chrystusa na krzyżu. Fundatorem był Zygmunt Myszkowski, pierwszy ordynat pińczowski. Projektantem i wykonawcą był nadworny artysta Stefana Batorego – Santi Gucci. Kaplica swą nazwę otrzymała na pamiątkę patronki miasta – św. Anny, której kult uprawiano od bardzo dawna. Budowla sakralna, wzniesiona jest na planie kwadratu, przykryta charakterystyczną kopułą z latarnią i zwieńczona krzyżem. Wejściem do świątyni jest kruchta, która jest pomniejszonym odzwierciedleniem kaplicy.Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to pierwszy krok w doprowadzeniu kaplicy do stanu  z lat świetności. Zabytek czeka również renowacja wewnątrz kaplicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niej.

(www.pinczow.com, Łukasz Niebudek)