Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów

Szaniecki Park Krajobrazowy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Parki Krajobrazowe
  • Powiat:
   pińczowski
  • Gmina:
   Pińczów
  • Adres:
   Busko-Zdrój, Pińczów, Chmielnik, Kije, Solec-Zdrój, Stopnica
  • Region turystyczny:
   • Busko-Zdrój i okolice
   • Kielce i okolice
   • Pińczów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe
  • Dane organizatora:
   Krzyżanowice, 0
 • Opis

  Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki).

  Park ten chroni enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól.

  Obszar Parku położony jest w strefie wododziałowej pomiędzy zlewniami rzek: Nidy, Wschodniej i Czarnej. Południowo – zachodnia część Parku wyróżnia się występowaniem wód mineralnych z wysiękami w okolicach wsi Owczary.

  Charakterystycznym elementem przyrody parku, uwarunkowanym geologicznie są liczne odsłonięcia gipsów, zwłaszcza wielkokrystalicznych, widoczne głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego. Największe ich bogactwo na terenie parku występuje w okolicach: Szańca, Gartatowic, Stawian i Sędziejowic. W gipsowym podłożu rozwijają się procesy krasowe. W ich wyniku powstają zróżnicowane formy krasu powierzchniowego i podziemnego np.: leje, formy typu uwale, doliny, jaskinie.

  Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby oraz specyficzny mikroklimat stworzyły dogodne warunki dla rozwoju ciepłolubnych muraw kserotermicznych.

  W jedynym ustanowionym rezerwacie przyrody "Owczary" ochronie podlega naturalne śródlądowe stanowisko roślinności halofitowej, gdzie na szczególną uwagę zasługują gatunki słonolubne (halofity), takie jak: sitowiec nadmorski, mannica odstająca, łoboda oszczepowata, nostrzyk ząbkowany i komonicznik skrzydlastostrąkowy.

  Najcenniejsze elementy przyrodnicze w parku i jego otulinie zostały objęte ochroną w formie 5 pomników przyrody (1 pomnik przyrody żywej, 4 pomniki przyrody nieożywionej), 3 użytków ekologicznych i 3 stanowisk dokumentacyjnych.

  W parku znajdują się liczne zabytki kultury materialnej z interesującymi elementami wiejskiego budownictwa regionalnego, które można zobaczyć między innymi w Szańcu, Młynach i Widuchowej.

  Świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego są najstarsze ślady, grodzisk i kopców znane z okolic: Szczaworyża, Szańca, Gartatowic, Skotnik Małych i Żernik Górnych.

  Podobnie jak na terenie całego Ponidzia, przy drogach, w osadach oraz wśród pól zobaczyć można urokliwe przydrożne figurki i kapliczki wykonane z wapienia, a także pozostałości nielicznych młynów wodnych z urządzeniami piętrzącymi wodę.

  Na terenie parku wyznaczono przyrodniczo - krajobrazową ścieżkę dydaktyczną "Szaniec - Kurzejów - Wymysłów - Zwierzyniec", o długości ok. 7,5 km.

  Data utworzenia parku: 19 grudnia 1986r.

  Powierzchnia parku: 10 915 ha

  Powierzchnia otuliny: 12 859 ha

  Położenie administracyjne:

  • województwo: świętokrzyskie

  • powiaty: pińczowski, buski, kielecki

  • miasta i gminy: Busko-Zdrój, Pińczów, Chmielnik, Kije, Solec-Zdrój, Stopnica

   Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe

   Dane teleadresowe Zespołu Parków:

   Adres: ul. Łódzka 244

   25-655 Kielce

   www.pk.kielce.pl

   sekretariat@pk.kielce.pl

   41 3455191

   Krzyżanowice Średnie

   ponidzie@pk.kielce.pl

   41 3571711