Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów

Kozubowski Park Krajobrazowy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Parki Krajobrazowe
  • Powiat:
   pińczowski
  • Gmina:
   Pińczów
  • Adres:
   Pińczów, Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Złota
  • Region turystyczny:
   • Kazimierza Wielka i okolice
   • Pińczów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe
  • Dane organizatora:
   Krzyżanowice, 0
 • Opis

  Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszarami leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami.

  Znaczną powierzchnię parku zajmują lasy, położone na wierzchowinach i zboczach wzniesień lessowych porozcinanych dolinkami i wąwozami, pełniące ważną rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatycznych. Strome niezalesione zbocza wzniesień o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej zajmują ciepłolubne murawy kserotermiczne. Wyróżniono następujące zespoły roślinności kserotermicznej: stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej, rutewki mniejszej i szałwi łąkowej oraz omanu wąskolistnego. Z gatunków zagrożonych na uwagę zasługują: wisienka stepowa, storczyk purpurowy, len włochaty, obuwik pospolity.

  W dwóch rezerwatach przyrody: "Polana Polichno" oraz "Wroni Dół", położonych na terenach leśnych, chronione są fragmenty grądu oraz ciepłolubne gatunki fauny i flory zasiedlające śródleśne polany. Osobliwością Parku jest występowanie w rezerwacie "Polana Polichno" groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku polskiego chrząszcza jelonka rogacza.

  Najcenniejsze wielowiekowe okazy drzew na terenie parku i jego otuliny: lipy, wiązy, dęby, buki zostały objęte ochroną w formie 13 pomników przyrody żywej. Na terenie parku występują interesujące obiekty regionalnego budownictwa wiejskiego, pozostałości dworów z założeniami parkowymi oraz obiekty sakralne. Najcenniejsze znajdują się w: Dzierążni, Górach, Pełczyskach, Młodzawach Małych, Michałowie, Probołowicach i Stradowie.

  O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko w Stradowie z przełomu VIII i IX wieku, będące ośrodkiem plemiennym z początków historii państwowości polskiej.

  Na terenie Parku na uwagę zasługują również charakterystyczne dla Ponidzia, niezwykle piękne przydrożne świątki i krzyże.

  Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne:

  - przyrodniczo - krajobrazową ścieżkę dydaktyczną "Chroberz – Wola Chroberska", o długości ok. 5 km.

  - historyczną ścieżkę dydaktyczną "Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny", o długości ok. 3 km.

  Data utworzenia parku: 19 grudnia 1986r.
  Powierzchnia parku: 6 613 ha
  Powierzchnia otuliny: 6 036 ha

  Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe

  Dane teleadresowe Zespołu Parków:

  Adres: ul. Łódzka 244

  25-655 Kielce

  www.pk.kielce.pl

  sekretariat@pk.kielce.pl

  41 3455191

  Krzyżanowice Średnie

  ponidzie@pk.kielce.pl

  41 3571711