Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu.

 • Pińczów, Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Złota
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej.

 • Pińczów, Busko -Zdrój, Chmielnik, Imielno, Kije, Michałów, Wiślica, Złota, Opatowiec, Nowy Korczyn
Rezerwat "Grabowiec"

Rezerwat przyrody Grabowiec – florystyczny rezerwat przyrody na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Gacki k. Pińczowa
 • +48 41 357 17 11
Rezerwat "Krzyżanowice"

Rezerwat przyrody Krzyżanowice – stepowy rezerwat przyrody położony na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Krzyżanowice
 • +48 41 357 17 11
Rezerwat "Owczary"

Rezerwat słonoroślowy na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Owczary
Rezerwat "Polana Polichno"

Rezerwat stepowy na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Młodzawy Duże
Rezerwat "Skorocice"

Rezerwat stepowy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Skorocice
 • +48 41 357 17 11
Rezerwat "Skotniki Górne"

Rezerwat przyrody Skotniki Górne – rezerwat stepowy na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Wiślica w powiecie buskim i w gminie Pińczów w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Skotniki Górne
Rezerwat "Skowronno"

Rezerwat przyrody Skowronno – rezerwat florystyczny na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Skowronno
Rezerwat "Wroni Dół"

Rezerwat leśny w gminie Michałów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.

 • Tomaszów - Sadkówka