Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
Biała Zagroda

Biała Zagroda" położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów sosnowo — dębowych, na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, w malowniczej dolinie rzeki Nidy.

  • Młodzawy Duże, 1 70
  • +48 41 357 92 71