Logo
 • ROT
 • Logo powiatu pińczowskiego
 • Logo miasta Pińczów
Chroberz

Nazwa Chroberz wywodzona jest od przydomku Bolesława Chrobrego, który po powrocie z wyprawy kijowskiej zbudował nad Nidą zamek, na terenie zwanym dziś „Zamczyskiem”. Chroberz był własnością Tęczyńskich, a później Tarnowskich.

 • Chroberz, 1
 • +48 519 14 55 33
Młodzawy Małe

Ukryte pod zboczem niewielkiego wzgórza Młodzawy to bardzo ważna miejscowość pod względem historycznym, jako że właśnie tu znajduje się nekropolia kilku pokoleń rodu Wielopolskich. Dziś Młodzawy są znane z Ogrodu na Rozstajach, do którego ciągną rzesze zainteresowanych ciekawą roślinnością turystów.

 • Młodzawy Małe
 • +48 519 14 55 33
Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Leży nad brzegiem Nidy płynącej pośród rozległych łąk do Wisły, a mijającej po drodze sławną Wiślicę i królewski Nowy Korczyn. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury.

 • Pińczów, 1
 • +48 41 357 24 72
Skrzypiów

Położony przy drodze z Pińczowa do Wiślicy Skrzypiów nie zapisałby się niczym w historii, gdyby nie fakt, iż gospodarzył w nim prawem dzierżawy Jan Chryzostom Pasek. Nie wiemy, czy tam właśnie pisał swe pamiętniki, ale nawet jeśli okazałoby się to prawdą – nie było to najbardziej absorbującym zajęciem pana na Skrzypiowie.

 • Skrzypiów, 1
 • +48 41 357 24 72