Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie powstało w 1963 r. Początkowo otrzymało jedno pomieszczenie w popaulińskim, barokowym klasztorze. Początki wznoszenia obiektu sięgają lat 1431-1449, a zachowaną do chwili obecnej formę jednolitej czterobocznej bryły z wirydarzem po środku, otrzymał zapewne podczas przebudowy w latach 1630-1642.

  • Pińczów, ul. Piłsudskiego 2A
  • +48 41 357 24 72
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.

  • Chroberz, 0 Chroberz 268
  • +48 41 356 40 03 w.33