Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
Renesansowa synagoga w Pińczowie

Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. W latach 1939-1944 uszkodzone zostały mury, zadaszenie, zrabowano przedmioty kultowe, odpadł od ściany Aron Hakodesz (ołtarz na rodały). Na jej sklepieniu zachowały się fragmenty stiukowej dekoracji i ... malowideł.

  • Pińczów, ul. Klasztorna
  • +48 41 357 24 72
Synagoga w Działoszycach

Ruiny Synagogi z 1852 roku znajdują się w samym centrum miasta, przy ulicy Ignacego Krasickiego.

  • Działoszyce, ul. Krasickiego