Logo
  • ROT
  • Logo powiatu pińczowskiego
  • Logo miasta Pińczów
Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Klasycystyczny pałac Wielopolskich wzniesiony został ok. 1789 r. (być może przez architekta Franciszka Naxa). Jest to piętrowy budynek ze skrzydłem przy narożu północnym. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w.

  • Pińczów, ul. Piłsudskiego 14
  • -
Pałac Deskurów w Sancygniowie

Neorenesansowy pałac Deskurów z 1882 roku z pozostałościami obwarowań XVI-XVII-wiecznych oraz lamus z XVI.

  • Sancygniów, 1
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.

  • Chroberz, 0 Chroberz 268
  • +48 41 356 40 03 w.33
Zespół dworski w Węchadłowie

Zespół dworski w Węchadłowie z końca XIX w obejmuje dwór murowany z końca XIX w. (ok.1894 r.), wcześniej służył za siedzibę szkoły podstawowej.

  • Węchadłów, 1