Co zobaczyć

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Klasycystyczny pałac Wielopolskich wzniesiony został ok. 1789 r. (być może przez architekta Franciszka Naxa). Jest to piętrowy budynek ze skrzydłem przy narożu północnym. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w.
Dom Ariański w Pińczowie

Dom Ariański w Pińczowie

Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Obecnie mieści się tu oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal.
Kapliczka Św. Anny

Kapliczka Św. Anny

Kaplica jest budowlą pamiątkowo- kultową, wystawioną w 1600 r. staraniem Zygmunta Myszkowskiego przy pomocy członków miejscowego Bractwa św. Anny. Kult tej świętej musiano w Pińczowie uprawiać od dawna, o czym może świadczyć zachowana w kościele parafialnym jej późnogotycka figura.
Kościół Św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych

Kościół Św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych

Późnobarokowy kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej – wzniesiony w latach 1716-1720, prawdopodobnie według projektu Kacpra Bażanki, ufundowany przez Michała Kępskiego, podczaszego bracławskiego, przebudowany z latach 30. XIX w.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej

Kościół św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej

Pierwsze wzmianki z drugiej poł. XII wieku, kiedy to zakon Joannitów buduje romański kościół. Obecna świątynia fundacji Kazimierza Wielkiego pochodzi z drugiej poł. XIV wieku zmieniona w XVII odbudowana i zrekonstruowana. (Gotyk z elementami romańskimi).
Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie

Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie

Kościół pw. św. Piotra i Pawła, wzniesiony w 1400 r. przez miejscowego dziedzica, Piotra Sancygniowskiego.
Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, z XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice pw. Świętej Anny z 1637 i pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1869.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrobrzu

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chrobrzu

Ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w1550roku. W kościele do chwili obecnej zachował się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub jego warsztat.
Popauliński zespół klasztorny w Pińczowie

Popauliński zespół klasztorny w Pińczowie

Popauliński zespół klasztorny – kościół i klasztor z XV w. Paulinów sprowadził do Pińczowa biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w połowie XV wieku. Świątynia ta jest trójnawowa o układzie bazylikowym, której front wieńczy szczyt o dwóch kondygnacjach, ozdobiony figurami świętych: Jana Ewangelisty i Pawła Pustelnika.
Renesansowa synagoga w Pińczowie

Renesansowa synagoga w Pińczowie

Pińczowska synagoga jest jednym z najstarszych, zachowanych, zabytków kultury żydowskiej w Polsce. W latach 1939-1944 uszkodzone zostały mury, zadaszenie, zrabowano przedmioty kultowe, odpadł od ściany Aron Hakodesz (ołtarz na rodały). Na jej sklepieniu zachowały się fragmenty stiukowej dekoracji i ... malowideł.