Kozubowski Park Krajobrazowy

Ocena turystów:

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszarami leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami.

Znaczną powierzchnię parku zajmują lasy, położone na wierzchowinach i zboczach wzniesień lessowych porozcinanych dolinkami i wąwozami, pełniące ważną rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatycznych. Strome niezalesione zbocza wzniesień o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej zajmują ciepłolubne murawy kserotermiczne. Wyróżniono następujące zespoły roślinności kserotermicznej: stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej, rutewki mniejszej i szałwi łąkowej oraz omanu wąskolistnego. Z gatunków zagrożonych na uwagę zasługują: wisienka stepowa, storczyk purpurowy, len włochaty, obuwik pospolity.

W dwóch rezerwatach przyrody: "Polana Polichno" oraz "Wroni Dół", położonych na terenach leśnych, chronione są fragmenty grądu oraz ciepłolubne gatunki fauny i flory zasiedlające śródleśne polany. Osobliwością Parku jest występowanie w rezerwacie "Polana Polichno" groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku polskiego chrząszcza jelonka rogacza.

Najcenniejsze wielowiekowe okazy drzew na terenie parku i jego otuliny: lipy, wiązy, dęby, buki zostały objęte ochroną w formie 13 pomników przyrody żywej. Na terenie parku występują interesujące obiekty regionalnego budownictwa wiejskiego, pozostałości dworów z założeniami parkowymi oraz obiekty sakralne. Najcenniejsze znajdują się w: Dzierążni, Górach, Pełczyskach, Młodzawach Małych, Michałowie, Probołowicach i Stradowie.

O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko w Stradowie z przełomu VIII i IX wieku, będące ośrodkiem plemiennym z początków historii państwowości polskiej.

Na terenie Parku na uwagę zasługują również charakterystyczne dla Ponidzia, niezwykle piękne przydrożne świątki i krzyże.

Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne:

- przyrodniczo - krajobrazową ścieżkę dydaktyczną "Chroberz – Wola Chroberska", o długości ok. 5 km.

- historyczną ścieżkę dydaktyczną "Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny", o długości ok. 3 km.

Data utworzenia parku: 19 grudnia 1986r.
Powierzchnia parku: 6 613 ha
Powierzchnia otuliny: 6 036 ha

Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe

Dane teleadresowe Zespołu Parków:

Adres: ul. Łódzka 244

25-655 Kielce

www.pk.kielce.pl

sekretariat@pk.kielce.pl

41 3455191

Krzyżanowice Średnie

ponidzie@pk.kielce.pl

41 3571711

 

oceń oferte poleć znajomemu dodaj do walizki

Informacje praktyczne

 • Ogólne:

  • - Parki Krajobrazowe
  • Certyfikat POT: Nie
 • Lokalizacja:
  • Powiat: pińczowski
  • Gmina: Pińczów
  • Miejscowość: Pińczów, Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Złota
  • Region turystyczny:
   - Kazimierza Wielka i okolice,
   - Pińczów i okolice
 • Dostępność:
  • Sezonowa: Nie
 • Udogodnienia i usługi:
 • Informacja turystyczna:
  • Nazwa: Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe
  • Powiat: Pińczowski
  • Gmina: Pińczów
  • Miejscowość: Krzyżanowice
  • pluska: "pluska" 2011-08-24 20:33:09
  • gggfg

Przepisz kod Odśwież

Twoja walizka

ilość obiektów: 0 zobacz wyczyść