Co zobaczyć

Chroberz

Chroberz

Nazwa Chroberz wywodzona jest od przydomku Bolesława Chrobrego, który po powrocie z wyprawy kijowskiej zbudował nad Nidą zamek, na terenie zwanym dziś „Zamczyskiem”. Chroberz był własnością Tęczyńskich, a później Tarnowskich.
Pińczów

Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Leży nad brzegiem Nidy płynącej pośród rozległych łąk do Wisły, a mijającej po drodze sławną Wiślicę i królewski Nowy Korczyn. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury.