Co zobaczyć

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Klasycystyczny pałac Wielopolskich wzniesiony został ok. 1789 r. (być może przez architekta Franciszka Naxa). Jest to piętrowy budynek ze skrzydłem przy narożu północnym. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w.
Pałac Deskurów w Sancygniowie

Pałac Deskurów w Sancygniowie

Neorenesansowy pałac Deskurów z 1882 roku z pozostałościami obwarowań XVI-XVII-wiecznych oraz lamus z XVI.
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.
Zespół dworski w Węchadłowie

Zespół dworski w Węchadłowie

Zespół dworski w Węchadłowie z końca XIX w obejmuje dwór murowany z końca XIX w. (ok.1894 r.), wcześniej służył za siedzibę szkoły podstawowej.