Co zobaczyć

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Dawny zespół pałacowy Wielopolskich w Pińczowie

Klasycystyczny pałac Wielopolskich wzniesiony został ok. 1789 r. (być może przez architekta Franciszka Naxa). Jest to piętrowy budynek ze skrzydłem przy narożu północnym. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w.
Dom Ariański w Pińczowie

Dom Ariański w Pińczowie

Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Obecnie mieści się tu oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal.
Kapliczka Św. Anny

Kapliczka Św. Anny

Kaplica jest budowlą pamiątkowo- kultową, wystawioną w 1600 r. staraniem Zygmunta Myszkowskiego przy pomocy członków miejscowego Bractwa św. Anny. Kult tej świętej musiano w Pińczowie uprawiać od dawna, o czym może świadczyć zachowana w kościele parafialnym jej późnogotycka figura.
Kościół Św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych

Kościół Św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych

Późnobarokowy kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej – wzniesiony w latach 1716-1720, prawdopodobnie według projektu Kacpra Bażanki, ufundowany przez Michała Kępskiego, podczaszego bracławskiego, przebudowany z latach 30. XIX w.
Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Pierwotnie kościół parafialny znajdował się w Wierciszowie (obecnie dzielnica Pińczowa), pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1326 r. W początkach lat trzydziestych XV w. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zbudował murowany kościół parafialny w Pińczowie.
Kościół św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej

Kościół św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej

Pierwsze wzmianki z drugiej poł. XII wieku, kiedy to zakon Joannitów buduje romański kościół. Obecna świątynia fundacji Kazimierza Wielkiego pochodzi z drugiej poł. XIV wieku zmieniona w XVII odbudowana i zrekonstruowana. (Gotyk z elementami romańskimi).
Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół Św. Trójcy w Działoszycach

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, z XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice pw. Świętej Anny z 1637 i pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1869.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsza informacja źródłowa o parafii i o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z połowy XV w. W latach 1561-1664 kościół pełnił funkcję zboru ariańskiego.
Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu.
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park ten utworzono dla zachowania i ochrony walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowaniem serii gipsowej.