Informacja turystyczna


Centrum Informacji Turystycznej 
przy Muzeum Regionalnym w Pińczowie
ul.Piłsudskiego 2A
Pińczów
tel. +48 41 357 54 04, 41357 24 72
e-mail: cit@pinczow.com.pl
www.muzeumitpinczow.eu 


Punkt Informacji Turystycznej
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

ul. Parkowa 14 (teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego)
28-425 Chroberz, gmina Złota
tel. +48 41 356 40 03 w. 33
e-mail: informacja@pinczow.travel
www.palac.chroberz.info