Za nami XIV Spotkania Historyczne

Tytułem tegorocznej sesji "XIV Spotkania Historyczne" była „Historia PTK-PTTK w Pińczowie i na Ponidziu 1910-2010", a tematyka ta szczególnie związana jest z przypadającą na ten rok setną rocznicą powstania w Pińczowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), przemianowanego w 1950 roku na PTTK.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste otwarcie wystawy autorstwa Aliny Sosnal „Wczoraj i dziś pińczowskiego krajoznawstwa i turystyki”. Kilkadziesiąt plansz tworzących wystawę zawiera liczne fotografie i unikalne dokumenty obrazujące pińczowian w czasie ich wypraw turystyczno-krajoznawczych począwszy od czasów przedwojennych aż po dni dzisiejsze. W podziękowaniu za „całokształt wkładu pracy w promowanie i rozwój turystyki na Ponidziu oraz w dowód uznania za zaangażowanie z jakim włącza się w organizację pińczowskich Spotkań Historycznych” pani Alina Sosnal otrzymała z rąk Burmistrza Włodzimierza Baduraka specjalnie podziękowanie oraz bukiet kwiatów.

Referaty tegorocznych Spotkań Historycznych, podobnie jak w latach ubiegłych, ukażą się w druku w specjalnie poświęconym temu wydawnictwie. Z kolei z wystawą „Wczoraj i dziś pińczowskiego krajoznawstwa i turystyki” autorstwa Aliny Sosnal można zapoznawać się przez cały miesiąc w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież