Tydzień Bibliotek w Pińczowie - podsumowanie akcji

Już po raz ósmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa, czyli Tydzień Bibliotek. Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek należy eksponować i upowszechniać w świadomości społecznej.

Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2011 r. było: "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę". Jest to dwuwiersz zachęcający do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Ma sprzyjać wytworzeniu się mody na bywanie w bibliotece. Rolą bibliotekarzy jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wygenerowaniu się tego typu mody. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania wolnego czasu. Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem bibliotek, choć ich dostępność była oczywiście różna; każde pokolenie ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło zasoby na równi z największymi wartościami – wyjaśniają na swej stronie internetowej organizatorzy akcji.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne w ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie bierze aktywny udział w Tygodniu Bibliotek od samego początku istnienia tej akcji. W tym roku odbył się on w dniach 9-13 maja i tradycyjnie rozpoczął się spotkaniem pracowników biblioteki z władzami miasta, z okazji przypadajcego na 8 maja Dnia Bibliotekarza. Na spotkanie z pracownikami Biblioteki Publicznej oraz Pedagogicznej przybył Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Radkiewicz oraz Krystyna Gruszka - Naczelnik Wydziału Właścicielskiego UM w Pińczowie.

W kolejnym dniu odbyło się integracyjne spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, pod hasłem "Czytanie zbliża". Było głośne czytanie bajek i wierszyków, rozwiązywanie konkursów,
inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt. "Rzepka".

W środę, 11 maja, uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie wzięli udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez pracownika pińczowskiego Muzeum Regionalnego, Wojciecha Bałabańskiego. Gimnazjaliści obejrzeli film o historii fotografii, poznali tajniki wykonywania dobrych zdjęć, mogli obejrzeć sprzęt fotograficzny, nie tylko ten najnowszej generacji, ale także stare aparaty fotograficzne z lat 50. i 60. XX wieku oraz klisze, które teraz są raczej rzadkością.

12 maja w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, autorką wierszyków i blisko stu książek dla dzieci, która poza tym jest doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych prac naukowych z dziedziny językoznawstwa oraz wykładowcą językoznawstwa w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola Nr 3 w Pińczowie oraz uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie. Pisarka opowiedziała dzieciom o swojej twórczości, czytała fragmenty swoich książek, a po spotkaniu rozdała mnóstwo autografów.

Ostatniego dnia pińczowskiego Tygodnia Bibliotek odbyły się warsztaty garncarskie pod kierunkiem pracownika Muzeum Regionalnego, pana Dariusza Grenia. Wzięli w nich udział uczniowie Gimnazjum Nr 2. Na początku obejrzeli oni film o dymarkach świętokrzyskich, a także repliki naczyń znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych. Następnie dostali do rąk glinę, specjalnie wzbogaconą różnymi składnikami, aby lepiej się urabiała oraz nie popękała podczas wypalania, z której lepili garnki, figurki, naczynia. Uczniom taka forma zajęć bardzo się podobała, było sporo zabawy i śmiechu, a przy tym była to ciekawa lekcja historii. Na koniec warsztatów każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa w zajęciach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież